• Realizarea auditurilor de mediu conform ISO 14001; abilanţurilor de materiale, bilanţurilor termice şi bilanţurilor de mediu pentru industria mineralelor, a sării, prelucrarea materialelor de construcţie (ciment), fabrici pentru producerea varului, a staţiilor de producere a betoanelor şi asfaltului.

 

  • Efectuarea de audit pentru protecţia mediului în vederea evaluării impactului emisiilor de gaze cu efect de seră (GES pentru fabrici de ciment şi var).

 

  • Servicii de consultanţă tehnică pentru calitatea produselor (cimentului şi varului) şi certificarea agenţilor economici pentru sistemul de management al calităţii, al protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale (ISO 9001, 14001, 18001).

DSC01742.JPG
DSC01742.JPG

press to zoom
8484525.jpg
8484525.jpg

press to zoom
2645300.jpg
2645300.jpg

press to zoom
DSC01742.JPG
DSC01742.JPG

press to zoom
1/8
  • Diagnosticarea, evaluarea, precum şi optimizarea funcţionării uzinelor de preparare pentru industria procesarea minereurilor, cărbunilor, fabricilor de ciment, fabricilor pentru producerea varului, a staţiilor de producere a betoanelor şi asfaltului. Servicii de consultanţă tehnică, cu colectarea, procesarea, şi  validarea datelor.

 

  • Elaborare de documentaţii privind administrarea zonelor afectate de poluare pe amplasament, consultanţă în elaborarea documentaţiei pentru obţinerea actelor de reglementare, managementul riscului de mediu şi instruiri pe tematici, din domeniul protecţiei mediului.

 

  • Consultanţă în servicii de management de proiect pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului (proiecte de mediu ce vizează utilizarea energiilor regenerabile).

 

  • Operarea pe calculator pentru diferite tipuri de lucrari in: Word, PowerPoint, Excel, Trasis, Microsoft Projects etc. şi traduceri tehnice în/din limba engleză şi în/din limba română.